återbruk

Ett 80-tal slöjdare från Västmanland har bidragit till den pågående utställningen Återbruk - skapa nytt som visas ett par veckor till på Västmanlands läns museum. (Foto Kurbits)

Ett 80-tal slöjdare från Västmanland har bidragit till den pågående utställningen Återbruk – skapa nytt som visas ett par veckor till på Västmanlands läns museum. (Foto Kurbits)