Veronica Gardetoft

Veronica Gardetofts snapsglas inspirerade av Upplandsmuseets änglar ovan. (Foto Veronica Gardetoft)

Veronica Gardetofts snapsglas inspirerade av Upplandsmuseets änglar ovan. (Foto Veronica Gardetoft)