utställningen Återbruk-skapa nytt

Bild från den pågående utställningen Återbruk - skapa nytt på Västmanlands läns museum i samarbete med Västmanlands läns hemslöjdsförbund. (Foto Västmanlands läns hemslöjdsförbund)

Bild från den pågående utställningen Återbruk – skapa nytt på Västmanlands läns museum i samarbete med Västmanlands läns hemslöjdsförbund. (Foto Västmanlands läns hemslöjdsförbund)