”Hantverk är trendigt och det berör alla”

Tidigare i år var jag med i en trendundersökning om hantverk som finska Taito, förbundet för hemslöjd och konsthantverk, genomförde bland utövare och aktörer i hantverksbranschen. 460 svar fick de in, och häromdagen fick jag en sammanställning av undersökningen, jag tänkte att ni kanske ville veta lite om det hela?

Broderad graffiti av Sarah Greaves. (Foto Sarah Greaves)
Broderad graffiti av Sarah Greaves. (Foto Sarah Greaves)

Man berättar att samtidigt som handarbete är trendigare än någonsin så har också medvetenheten om exempelvis ekologi, tillgång på material och miljöfrågor ökat inom området. Handarbetet har blivit friare och mer mångsidigt, det får numera synas att något är handgjort och ofta eftersträvas ett handgjort uttryck.

På samma sätt är också olikheter och särprägel viktiga värden, skriver man i rapporten. Där också nätet gjort hantverket globalt på ett nytt sätt, fler och fler tror också på allt mer öka näthandel av material och handgjorda produkter.

Kudde till Kjerstenas och Måns bröllop 1843, stoppad med gräsfrön. Ur boken Yllebroderier från Hemslöjdens förlag. (Foto Lucas Gölén)
Kudde till Kjerstenas och Måns bröllop 1843, stoppad med gräsfrön. Ur boken Yllebroderier från Hemslöjdens förlag. (Foto Lucas Gölén)

Det finns också ett fördomsfritt förhållande till traditionen numera. Man är intresserad av det traditionella, men framförallt som en utgångspunkt för något nytt. Till detta kommer den befästelse av DIY-rörelsen och det radikala handarbetet, vilket jag tycker är roligt. Det verkar alltså som att trenden går mer och mer under ytan och blir mer av livsstilsmarkörer för allt fler.

Återvinningen har kommit för att stanna som en del av handarbetet. Etik och ekologi är starka och viktiga faktorer för slöjdare, som känner stort engagemang i sitt material.

Utgångspunkten för planeringen kan rent av vara materialet i sig, inte produkten. Miljöfrågorna tas på allvar och genom dem har man börjat förstå materialens knapphändighet. 95 procent var av den åsikten att konsumenterna vill ha information om materialen samt om produktens livscykel.

Broderat telefonskal, av Jesscia Dalman som driver bloggen Avigan (http://avigan.blogg.se). Kolla in,! (Foto Jessica Dalman)
Broderat telefonskal, av Jesscia Dalman som driver bloggen Avigan (http://avigan.blogg.se). Kolla in! (Foto Jessica Dalman)

En rolig detalj är att undersökningen har lyft ut svar från unga, 15-25 år. Där säger 92 procent att alla behöver handarbetskunskap (yey!). Och 55 procent tror att amatörerna tar över marknaden av yrkeshantverkarna. Den sista siffran brukar vara så oändligt mycket högre när jag är ute och föreläser, där oron är stark bland yrkesverksamma. Även om jag i viss mån kan förstå oron tror jag att den generellt är obefogad.

Att allt fler förstår värdet av och vikten av att behärska ett hantverk gör att vi kommer att efterfråga de riktigt handaskickligt gjorda produkterna ännu mer. Jag ser en självklar symbios i ett ökat intresse för att göra själv, och en uppvärdering av handgjorda produkter. Det glädjer mig att dessa ungdomar gör samma koppling.

Täljd träsked i svenskt äppelträd, av Wille Sundqvist. (Foto Mattias Lindbäck)
Täljd träsked i svenskt äppelträd, av Wille Sundqvist. (Foto Mattias Lindbäck)

Tilltron till den egna förmågan, kraften i det egna görandet växer allt mer. Det är också något som syns i undersökningen – hantverk och handarbete ökar välbefinnandet och hälsan, sägs det i undersökningen.Alla de tillfrågade i åldern 15-25 svarar också detsamma. Själva handarbetet är viktigare än den färdiga produkten.

För en del har handarbetet skänkt upplevelser för resten av livet.

Källa är alltså Taitos trendundersökning om hantverk, se rapporten här. 

2 comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *