keramik

Drejade ovala former med små trekantiga fötter - Maria Pohls porslinslera går att se på Kaolin i Stockholm just nu. (Foto Kaolin)

Drejade ovala former med små trekantiga fötter – Maria Pohls porslinslera går att se på Kaolin i Stockholm just nu. (Foto Kaolin)