näverburkar

Vackra materialbilder från Ramons sajt, färdigställandet av burkarna. (Foto Ramon Persson)

Vackra materialbilder från Ramons sajt, färdigställandet av burkarna. (Foto Ramon Persson)