matta

Den lilla gula rutan i högra nedersta hörnet flyttas runt i mönstrets 256 rutor och ger på så vis en numrering per matta. Simon Key Bertman. (Foto Svenskt Tenn)

Den lilla gula rutan i högra nedersta hörnet flyttas runt i mönstrets 256 rutor och ger på så vis en numrering per matta. Simon Key Bertman. (Foto Svenskt Tenn)