ripa

Ripan som symbol är viktigt i sameslöjden - här är Helge Sunnas tolkning. (Foto Svensk Hemslöjd)

Ripan som symbol är viktigt i sameslöjden – här är Helge Sunnas tolkning. (Foto Svensk Hemslöjd)