yllebroderi

Främmande fåglar av Carina Olsson - fåglarna är inspirerade av gamla tiders lockfåglar som jägare använde för att fånga exempelvis orre med. Jojo. (Foto Thomas Harrysson)

Främmande fåglar av Carina Olsson – fåglarna är inspirerade av gamla tiders lockfåglar som jägare använde för att fånga exempelvis orre med. Jojo. (Foto Thomas Harrysson)