people

Mönstret People av Tina Backman finns på kort och på anteckningsböcker hos Papp Limited i höst. (Foto Tina Backman)

Mönstret People av Tina Backman finns på kort och på anteckningsböcker hos Papp Limited i höst. (Foto Tina Backman)