keramik

Det gamla stortorpet är numera museum och utställningslokal, här syns årets gästutställare, Anna Kåks och Sven Möller. (Foto Kurbits)

Det gamla stortorpet är numera museum och utställningslokal, här syns årets gästutställare, Anna Kåks och Sven Möller. (Foto Kurbits)