keramik

En mängd vackra kärl från svunna traditioner. Keramikverkstadens karaktäristiska mönstring lever vidare i delar av Ulla Nilssons produktion. (Foto Kurbits)

En mängd vackra kärl från svunna traditioner. Keramikverkstadens karaktäristiska mönstring lever vidare i delar av Ulla Nilssons produktion. (Foto Kurbits)