tipi

Arbetsbild innan själva resningen av tipin. Av B-Arbeiten. (Foto B-Arbeiten)

Arbetsbild innan själva resningen av tipin. Av B-Arbeiten. (Foto B-Arbeiten)