waldemarsudde

Petter Hellsing och verket Över floden in bland träden, 2008. (Foto Kurbits)

Petter Hellsing och verket Över floden in bland träden, 2008. (Foto Kurbits)