Lilli Zickerman

Lilli Zickerman, 1858-1949. Hemslöjdsrörelsens och Föreningen för Svensk Hemslöjds grundare. (Foto okänd)

Lilli Zickerman, 1858-1949. Hemslöjdsrörelsens och Föreningen för Svensk Hemslöjds grundare. (Foto okänd)