waldemarsudde

Märta Måås Fjetterström, Trädgårdsmattan från 1923. (Foto Magnus Torle/Märta Måås-Fjetterström AB)

Märta Måås Fjetterström, Trädgårdsmattan från 1923. (Foto Magnus Torle/Märta Måås-Fjetterström AB)