löv

Det gemensamma verket Ser du löven för alla träd? 2000 löv på 80 träd tar verkligen över Liljevalchs i sommar. (Foto Kurbits)

Det gemensamma verket Ser du löven för alla träd? 2000 löv på 80 träd tar verkligen över Liljevalchs i sommar. (Foto Kurbits)