gridjunky

Till och med tvättlapparna kommer till användning tänker jag mig. Gridjunkys materialstash. (Foto Gridjunky)

Till och med tvättlapparna kommer till användning tänker jag mig. Gridjunkys materialstash. (Foto Gridjunky)