gridjunky

Före och efter - typ. Iallafall efter upprepning...Gridjunky förser sig själv med material till nya stickningar. (Foto Gridjunky)

Före och efter – typ. Iallafall efter upprepning…Gridjunky förser sig själv med material till nya stickningar. (Foto Gridjunky)