Lotta Kulhorn

Lotta Külhorn med sina målade dukar från Myrorna, Don't stop till you get enough. (Foto Norstedts/Stockholms Auktionsverk)

Lotta Külhorn med sina målade dukar från Myrorna, Don’t stop till you get enough. (Foto Norstedts/Stockholms Auktionsverk)