Godspeed

En av mina favoriter! Finn Ahlgren från Godspeed har gjort en golvlampa som alltså ingår i boken Nyfixat -57 projekt för dig som gillar återbruk. Idag auktioneras hans och de övriga tio formgivarnas saker ut. (Foto Norstedts/Stockholms auktionsver)

En av mina favoriter! Finn Ahlgren från Godspeed har gjort en golvlampa som alltså ingår i boken Nyfixat -57 projekt för dig som gillar återbruk. Idag auktioneras hans och de övriga tio formgivarnas saker ut. (Foto Norstedts/Stockholms auktionsver)