skålar

Men också skåp och lådor kan ju behöva ses över och organiseras - så här till exempel...(Foto Rice)

Men också skåp och lådor kan ju behöva ses över och organiseras – så här till exempel…(Foto Rice)