Brosch

Brosch av Lena Håkanson, verket ingick i utställningen Jag är lycklig, som visades på Smålands museum tidigare i månaden. (Foto Jörgen Ludvigsson)

Brosch av Lena Håkanson, verket ingick i utställningen Jag är lycklig, som visades på Smålands museum tidigare i månaden. (Foto Jörgen Ludvigsson)