Konstplaneten

Som synes är det nästintill omöjligt att inte anta sitt- eller liggläge när alla verk ska beskådas. Och jag håller helt med Vannas fascination för djuren, mycket fina! (Foto Anders Engström)

Som synes är det nästintill omöjligt att inte anta sitt- eller liggläge när alla verk ska beskådas. Och jag håller helt med Vannas fascination för djuren, mycket fina! (Foto Anders Engström)