Andina Almén

Kaleido Konsthantverks stipendiat 2012 heter Andina Almén, hon syns till vänster. Verket heter Seeds. Ull, siden, bomull och lingarn. (Foto Johan Holst)

Kaleido Konsthantverks stipendiat 2012 heter Andina Almén, hon syns till vänster. Verket heter Seeds. Ull, siden, bomull och lingarn. (Foto Johan Holst)