Betsy Greer

Amerikanska Betsy Greer ligger bakom begreppet och rörelsen craftivism. Läs mer om hennes tankar och arbete för handgjord revolution i min intervju på Zickermans. (Foto Betsy Greer)

Amerikanska Betsy Greer ligger bakom begreppet och rörelsen craftivism. Läs mer om hennes tankar och arbete för handgjord revolution i min intervju på Zickermans. (Foto Betsy Greer)