Raine Navin

Raine Navin, en av dussinet samtida slöjdare som är inbjuden till att samspela mellan ny design och det folkliga kulturarvet. (Foto Kalle Forss)

Raine Navin, en av dussinet samtida slöjdare som är inbjuden till att samspela mellan ny design och det folkliga kulturarvet. (Foto Kalle Forss)