Mari Karlsson

Återbrukad lampett av Mari Karlsson, från hemslöjdsbutiken i Landskrona. (Foto Kurbits)

Återbrukad lampett av Mari Karlsson, från hemslöjdsbutiken i Landskrona. (Foto Kurbits)