minneskapslar

Erika Gunnerblad på formlinjen på Beckmans vann pris för sina minneskapslar. (Foto Beckmans)

Erika Gunnerblad på formlinjen på Beckmans vann pris för sina minneskapslar. (Foto Beckmans)