formex

Formex inspirationsutställning Fågel, fisk eller mitt emellan, av Synnöve Mork innehåller en mängd traditionella hantverksreferenser, tillsammans med fokus på ljuset, rummet, känslor och sinnlighet, enligt Formex. (Foto Kurbits)

Formex inspirationsutställning Fågel, fisk eller mitt emellan, av Synnöve Mork innehåller en mängd traditionella hantverksreferenser, tillsammans med fokus på ljuset, rummet, känslor och sinnlighet, enligt Formex. (Foto Kurbits)