stefan nilsson

Jaa, det var nog extra spännande just här, då jag inte ens förmådde mig att resa på mig...men så här såg det hela ut. Stefan och hans bilder. (Foto Kurbits)

Jaa, det var nog extra spännande just här, då jag inte ens förmådde mig att resa på mig…men så här såg det hela ut. Stefan och hans bilder. (Foto Kurbits)