Taichung

Byn Taichung i Taiwan är en enda mans livsverk, dekorerad i alla tänkbara färger och mönster. (Foto Steven Barringer)

Byn Taichung i Taiwan är en enda mans livsverk, dekorerad i alla tänkbara färger och mönster. (Foto Steven Barringer)