Helena Lindholm

Pokal med fot av Helena Lindholm, att beskåda i starten av nästa år i utställningen I used to be. (Foto Elli Eisenhauer)

Pokal med fot av Helena Lindholm, att beskåda i starten av nästa år i utställningen I used to be. (Foto Elli Eisenhauer)