träslevar

Skedar och slevar i krokvuxen björk, ytbehandlade med linolja, slöjdade av Lars Pettersson, den största av Niklas Karlsson. Ur boken Slöjden börjar i skogen från Hemslöjdens Förlag. (Foto Thomas Harrysson)

Skedar och slevar i krokvuxen björk, ytbehandlade med linolja, slöjdade av Lars Pettersson, den största av Niklas Karlsson. Ur boken Slöjden börjar i skogen från Hemslöjdens Förlag. (Foto Thomas Harrysson)