krympburkar

Krympburkar av Roland Fällman, ur Slöjden börjar i skogen. (Foto Thomas Harrysson)

Krympburkar av Roland Fällman, ur Slöjden börjar i skogen. (Foto Thomas Harrysson)