gallery pascale

Klara Eriksson och Tove Thambert på Galleri Pascale i ett superintressant samarbete. Två spännande formgivare i en och samma satsning! (Foto Gallery Pascale)

Klara Eriksson och Tove Thambert på Galleri Pascale i ett superintressant samarbete. Två spännande formgivare i en och samma satsning! (Foto Gallery Pascale)