kurbitsbock

Bocken Bo kommer i platt paket och blir plötsligt en fin julkompis, för att sedan få plats i sin låda igen. Samarbetet med Slottsbarbro innebär en begränsad specialupplaga med unik kurbits. (Foto Lina Börjesson)

Bocken Bo kommer i platt paket och blir plötsligt en fin julkompis, för att sedan få plats i sin låda igen. Samarbetet med Slottsbarbro innebär en begränsad specialupplaga med unik kurbits. (Foto Lina Börjesson)