svenskt tenn

Ett tenntak har återinförts, något som funnits i butikens historia tidigare. (Foto Svenskt Tenn)

Ett tenntak har återinförts, något som funnits i butikens historia tidigare. (Foto Svenskt Tenn)