svenskt tenn

Fint porträtt av Estrid vid en av butikens kassor. Som sagt, Estrids ande svävar än mer över Svenskt Tenn numera. (Foto Kurbits)

Fint porträtt av Estrid vid en av butikens kassor. Som sagt, Estrids ande svävar än mer över Svenskt Tenn numera. (Foto Kurbits)