Myrorna

Jag tog nog ingen bild på den del i Myrornas monter där man fick härja fritt själv - eget skapande utifrån Myrornas second hand-material. Kul! Här ett stillsamt stilleben istället. (Foto Kurbits)

Jag tog nog ingen bild på den del i Myrornas monter där man fick härja fritt själv – eget skapande utifrån Myrornas second hand-material. Kul! Här ett stillsamt stilleben istället. (Foto Kurbits)