Gustav Carlberg

Gustav Carlberg fd elev vid Beckmans, nu stipendiat på Svenskt Tenn. (Foto Svenskt Tenn)

Gustav Carlberg fd elev vid Beckmans, nu stipendiat på Svenskt Tenn. (Foto Svenskt Tenn)