Glimpt

De färdiga produkterna går än så länge att köpa via producenten i Vietnam. (Foto Daniel Thrue)

De färdiga produkterna går än så länge att köpa via producenten i Vietnam. (Foto Daniel Thrue)