burkar

Runda björkburkar från Granit. (Foto Granit)

Runda björkburkar från Granit. (Foto Granit)