nordiska museet

Lektion i träslöjd. Tillverkning av björn i trä enligt ritning. (Foto Karl Heinz Hernried, Nordiska museet)

Lektion i träslöjd. Tillverkning av björn i trä enligt ritning. (Foto Karl Heinz Hernried, Nordiska museet)