virkad kurbits

Anna-Lisa Persson har påbörjat sin virkade kurbits i ett inlägg på 365 saker du kan slöjda. För att se hur projektet fortskrider, besök Svensk textil idag! (Foto www.365slojd.se)

Anna-Lisa Persson har påbörjat sin virkade kurbits i ett inlägg på 365 saker du kan slöjda. För att se hur projektet fortskrider, besök Svensk textil idag! (Foto www.365slojd.se)