textil

"Kaffedrinkerskorna tar en välbehövlig paus med påtår mellan ladugården och hönshuset". (Illustration Johanna Strand)

”Kaffedrinkerskorna tar en välbehövlig paus med påtår mellan ladugården och hönshuset”. (Illustration Johanna Strand)