beckmans

Iina Vuorivirta funderingar kring massproduktion och standardiseringar. Här är motsatsen; själen och individen. Fint. (Foto Iina Vuorivirta)

Iina Vuorivirta funderingar kring massproduktion och standardiseringar. Här är motsatsen; själen och individen. Fint. (Foto Iina Vuorivirta)