trasmatta

Cilla Ramneks trasmatta på Svenskt Tenn består av restbitar av Josef Franktyger. (Foto Svenskt Tenn)

Cilla Ramneks trasmatta på Svenskt Tenn består av restbitar av Josef Franktyger. (Foto Svenskt Tenn)