glashuset

I Glashuset i Umeå förbereder stadens förenings- och kulturliv sig inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Den här veckan är det Textilmejeriet som intagit glaskuben. (Foto Textilmejeriet)

I Glashuset i Umeå förbereder stadens förenings- och kulturliv sig inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Den här veckan är det Textilmejeriet som intagit glaskuben. (Foto Textilmejeriet)