lerpall

Pall med ihåliga och brända lerpaket, visas just nu i Landskrona. (Foto Elisabeth Billander)

Pall med ihåliga och brända lerpaket, visas just nu i Landskrona. (Foto Elisabeth Billander)